Sakakibara Yasumasa

?? ??
?? ??

Sakakibara Yasumasa is an NPC in Nioh.

 

Sakakibara Yasumasa Information

 

information goes here.

 

Sakakibara Yasumasa Location

  • ??

 

Sakakibara Yasumasa Dialogue

  • ??

 

Sakakibara Yasumasa Notes

  • ??

 

Sakakibara Yasumasa Lore & History

  • ??

 
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈